כולל ארץ נחלה

כולל ללימוד סדר זרעים ומצוות התלויות בארץ

בראשות הרה"ג הרב יהודה הלוי עמיחי שליט"א ראש מכון התורה והארץ

  

תכנית הלימוד:

  • לימוד מסכת הנלמדת ע"פ הירושלמי ומפרשי המשנה ומפרשי הרמב"ם.
  • אחת לשבוע בימי חמישי ב9:30 שיעור קבוע של הרה"ג הרב יהודה הלוי עמיחי שליט"א ביישוב שבי דרום.

תכנית מלאה:

ארבע ימים מ 9:00-17:00

אפשרת לחצי תכנית:

יומיים מ 9:00-17:00

 ---

מלגה נאה למצטרפים!

לפרטים והצטרפות: 08-6847325 |  Machon@toraland.org.il