ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון ל-  י' אדר ב תשע"ט 

הוא כ-6 אגורות 

 

 

F Btn 242X100 H (1)