הלימוד היומי י"ב אדר א' ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: כ"ט תמוז « הקודם | הבא »

"גבולות" - רק בארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

הקב"ה קבע שאין מקום למצוות בחו"ל. זאת משום שאין לישראל כלל ארץ ואדמה וגבול אלא בארץ ישראל. לקח ויסוד גדול זה למדנו ממה שהתורה גזרה עלינו את מצוות "לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, בנחלתך אשר תנחל בארץ, אשר ה' אלקיך נתן לך לרשתה" (דברים יט, יד) שפירשו חז"ל (ספרי, שופטים קפח). והלא כבר נאמר: 'ולא תגזול' (ויקרא יט יג) ומה תלמוד לומר 'לא תשיג'? מלמד שכל העוקר תחומו של חברו עובר בשני לאוין. יכול אף בחו"ל (יעבור בשני לאוין)? תלמוד לומר, 'בנחלתך אשר תנחל'. בארץ עובר בשני לאוין, בחו"ל אינו עובר אלא משום לאו אחד בלבד (דהיינו לא תגזול). ולכאורה קשה, מדוע שונה עברה זו בחו"ל ומדוע לא יתחייב שם בשני לאוין כמו בארץ? אלא למדנו כאן כלל יסודי, שבחו"ל אין לישראל "גבול" שהיא אדמת לאום. בחו"ל אין לנו ארץ שיהיה לה "גבול" רק ארץ ישראל נקראת "ארץ" לעם ישראל. היינו "הארץ של עם ישראל" ואין לעם הזה ארץ אחרת.

"טובה הארץ מאד מאד"