הלימוד היומי ח' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ט חשוון « הקודם | הבא »

מעלת ארץ ישראל שנקנית בייסורים (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו את דברי רשב"י האומר שארץ ישראל נקנית בייסורים.

הפסוק שאותו הגמרא מביאה בהקשר של ייסורי ארץ ישראל הוא "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסריך". מעניין שבספר 'מנורת המאור' מביא את מאמר חז"ל זה בערך 'גידול בנים': "וכמה נעים המוסר של אהבה. וכל מי שהקב"ה אוהבן הוא מרדן בייסורין. את מוצא שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתנן אלא על ידי ייסורין ..." למדנו שבתוכיות הייסורים ישנה אהבה אין סופית של 'אביהן של ישראל' לבניו אהוביו, ייסורים שיקדמו, ייסורים שיבנו.

ועדיין נשאלת השאלה: עד כדי כך? מדוע מתנה טובה זו מלווה בייסורים כל כך גדולים?

מבאר הרב קוק זצ"ל שג' מתנות אלו (תורה, ארץ ישראל, עולם הבא) שייכות למציאות שהיא למעלה מהטבע, ומלמדות על מטרת החיים עלי אדמות. ארץ-ישראל מצד אחד שייכת למציאות הארצית והגופנית, "ומ"מ יש בה כח קדושה סגולי למעלה מענין הטבע". "ולזכות למעלה שהיא חוץ לטבע ולמעלה מן הטבע, אין כוחות הגוף שהם טבעיים מוכנים לזה כ"א ע"י ייסורים".