הלימוד היומי כ"ג אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ה אב « הקודם | הבא »

בית המקדש - המשכיות השראת השכינה ונתינת התורה במעמד הר סיני

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

את מהותו של בית המקדש אפשר ללמוד מהגדרת הראשונים את מצוות בניינו. אלו דברי הרמב"ן בפירושו לתורה בתחילת פרשת תרומה: "עניין המשכן היה דוגמת הר סיני והכבוד ששכן על הר סיני בנגלה הוא ששכן על המשכן בנסתר... והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני... כי כל דבור עם משה היה מן השמים ביום, ונשמע מבין שני הכרובים, כדרך "ודבריו שמעת מתוך האש", ועל כן היו שניהם זהב, והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם, יבין סוד המשכן ובית המקדש, ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפילתו בבית המקדש "ה' א\להי ישראל", כמו שאמר בהר סיני "ויראו את ה' א\להי ישראל". אם כך, שיטת הרמב"ן היא שהמשכן ובית המקדש הם המשך מעמד הר סיני, בגילוי השכינה והעברת התורה.

זוהי המשמעות העמוקה של העובדה שהסנהדרין ישבו בהר הבית, ועליהם נאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" וכפי שהתורה מדגישה "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר ה' ושמאת לעשות ככל אשר יורוך" (דברים יז, י).

זהו גם עומק המצווה הייחודית שעם ישראל מקיים אחת לשבע שנים, במוצאי שנת השמיטה – מצוות הקהל. שיחזור מעמד הר סיני – כל עם ישראל, אנשים נשים וטף, מגיעים לבית המקדש ושומעים את התורה.

"בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו"