הלימוד היומי כ"ה חשוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ג סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל - ההלכה והאגדה

הרב בניה ליפשיץ |ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו שתורת ארץ ישראל מאחדת בין ההלכה והאגדה, בין הסוגיות המעשיות והמשמעות הרוחנית שלהם. והרב וייצמן שליט"א ראש ישיבת מעלות, מלמד על עקרונות וכללים בלימוד זה. אחד מהם נקרא על פי הפסוק במשלי: "תפוחי זהב במשכיות כסף". הרמב"ם בהקדמה למו"נ מבאר פסוק זה שהוא משל לדברי הנביאים. שישנם תפוחי זהב אשר עטופים ברשתות של כסף בעלות חורים דקים מאד. המסתכל מרחוק רואה תפוחי כסף. ואילו אם הוא מתקרב ומתבונן היטב הוא רואה את החורים ואת תפוח הזהב המבצבץ בעדם. מסיים הרמב"ם "וכך הם משלי הנביאים ע"ה, פשטיהם - חכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטי משלי ודברים הדומים לכך, ותוכן - חכמה מועילה בהשגת הדעות האמתיות כפי אמיתתן".

השל"ה הקדוש מרחיב את הדברים גם ביחס לתורה שבעל פה. גם המשנה והגמרא בנויים כתפוחי זהב במשכיות כסף. הצד הנגלה שבהם הוא מסודר ויפה. יכול אדם ללמוד את הסוגיה עם הראשונים, לסדר את השיטות ולהגדירן, ודי לו בכך. אך המתבונן להעמיק ב"חורים" אשר בסוגיה - בקושיות העולות מלשון חכמים וממילותיהם - מגלה את העומק, את הסוד המאיר את פשטם של דברי חכמים

דוגמא לאותם חורים היא מיקומה של הסוגיה. לעתים סוגיה נמצאת לא במקומה המרכזי שנראה שהייתה צריכה להיות, לעתים אפילו במסכת אחרת. יש בכך כדי ללמד על סברה מהותית הקשורה לאותה סוגיה.