הלימוד היומי כ"ה אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ב תשרי « הקודם | הבא »

שמחת תורה פסגת ושיא חגי תשרי

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

לאחר תשובת טהרה וסליחת הימים הנוראים. לאחר השמחה המתפשטת בחג הסוכות. אנחנו מתכנסים בבית הכנסת ושמחים בתורה.

המייחד את שמחת התורה הוא שכל ישראל, גדולים כקטנים, חכמים כהמון העם רוקדים יחד, ללא הבדל. כאשר פותחים את התורה וקוראים בה יש את ההבדלים בהבנת התוכן, אולם שמחים בתורה כשהיא סגורה, מהות התורה, אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא. כאן מתגלה הנשמה הישראלית כאשר היא דבוקה בתורה, דבוקה בשורשה האלהי.

כך דיבר הרב קוק זצ"ל תוך כדי ההקפות (מועדי הראי'ה) על חסנה והדרה של הנשמה הישראלית, אשר היא רבת אורה, ורבת תפארה במקורה העליון, ורק בהתאגדה עם הגוף וכוחותיו הארציים היא מסתבכת בסבך מלחמת החיים, ויורדת פלאים. אך ישראל קדושים הם, וברגעי שמחה של מצווה מתדבקת שוב הנשמה במקורה הראשון.

בספרי החסידות והקבלה מגדירים שיום זה, הוא עליון על כל הימים הקודמים לו, יום הכתר. הכתר האלהי, מופיע באופן המוחלט ביותר בבחינת 'יחידה ליחדך'. ייחוד שמו הגדול, ועם ישראל מגלה מה באמת מקום ומקור שמחתו, התורה האלהית, מתעלה ברצונו, בבחינת 'עשה רצונך כרצונו'.