הלימוד היומי י"ד אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ב תמוז « הקודם | הבא »

חיים יצירתיים עצמיים דווקא בארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

הרב קוק זצ"ל הגדיר את הזיקה העצמית בין עם ישראל לארץ ישראל בהגדרה התמציתית הזו:

"ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה" (אורות, ארץ ישראל, א). הוי אומר, החיים העצמיים של עם ישראל, במלוא היקפם ועומקם יכולים להתפתח, לצאת מהכוח אל הפועל ולהתגלות רק בארץ ישראל.

הרב קוק מרחיב ומבאר שהדבר נכון לגבי כל מרחב היצירה האנושית. יצירות בתחום האומנות, בתחום ההגות ובכל התחומים יכולות להופיע כראוי לעם ישראל, על פי טבעו העצמי והפנימי רק בארץ ישראל. ובלשונו (אות ג): "יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל". ובהמשך (אות ד): "אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו, בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקדש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים".

נלמד מדברי הרב קוק שארץ ישראל היא צינור דרכו עובר השפע מהמקור האלוהי לנשמות ישראל. צינור זה הוא נקי מסיגים, לעומת חו"ל, ששם יש טומאה וקליפות. לכן דווקא בארץ ישראל יכולות להתפתח יצירות עצמיות שמקורן בנשמתו של היוצר הפרטי ושל עם ישראל כולו ושיונקות בנקיות מהמקור האלוהי.

"טובה הארץ מאד מאד"

ACB