הלימוד היומי ט"ז אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"א חשוון « הקודם | הבא »

הציפייה לישועה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

ידועים דברי חז"ל על השאלות ששואלים את האדם לאחר מאה ועשרים. ואחת מהשאלות היא: ציפית לישועה?

מלמד הרב חרל"פ (מעייני הישועה פרק א) שתפקיד הציפייה לישועה אינו רק עבודה אמונית של האדם, שיצפה ויחכה לישועה. הציפייה, כמוה כתפילה שפועלת במציאות ומקרבת את הישועה. כלומר היא לא רק מכוונת ושייכת לעתיד, אלא פועלת בהווה ומושכת אותה כמו בחבל (מלשון חבלי משיח).: "ומבלעדי זה (הציפייה) אין בכח השעה ההיא שתהא מקרבת את הגאולה".

בשביל זה צריך להאמין באמונה שלמה, שהגאולה השלמה יכולה להיות עכשיו. את זה שהקב"ה יכול לעשות הכל, אנחנו מאמינים, אולם אנחנו לא מאמינים מספיק בעם, שהוא ראוי לגאולה. "לזאת גם זה בכלל הציפייה, להכיר ולהאמין כי ראויים המה ישראל להיגאל בכל שעה ושעה, שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, טהורים ונקיים הם מצד הפנים, כדברי תיקוני הזוהר תקון ס', על דרא דעקבתא משיחא, "טב מלגאו ולבושא דיליה ביש, דא איהו עני ורוכב על חמור". שאם לא מכירים בזה אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה, לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכותם שהם ראויים תמיד לגאולה".

ACB