הלימוד היומי י"ג סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י' אלול « הקודם | הבא »

התשובה וכוחות החיים (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

שמחת החיים קשורה לכוחות החיים ופיתוחם, שהם יסוד מרכזי בתהליך הגאולה. מחדש הרב קוק שהתשובה מתחילה מרובד זה של החיים, מהבריאות הגופנית והנפשית של האדם ולא מדלגת עליהם.

ידועים דברי הרב בפתיחת אורות התשובה: "את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות: א)תשובה טבעית. ב)תשובה אמונית. ג)תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. בתחום זה עוסקת הרפואה, שהרי הרפואה באה להנחיל לאנושות ידיעות והדרכות כיצד לחיות באופן יותר בריא, שישכלל את גוף האדם ונפשו ולא יפגע בו. "אחרי הברור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם".

תפיסה זו מתאימה ליסוד נוסף חשוב בתקופת הגאולה, והוא כוחות החיים כולם ופיתוחם שהם חלק מגאולת העולמים של עם ישראל והעולם כולו.

נמצאנו למדים שכאשר האדם מחליט שהוא עושה חשבון נפש, ומתעורר לתיקון ולחזרה בתשובה, שלא ידלג על המישור הגופני והנפשי. ויברר לעצמו, באלו דברים עליו לתקן את דרכיו ומעשיו, על מנת לחיות באופן בריא ומתוקן, באופן שמשכלל את הגוף ואת כוחותיו, את הנפש ואת כוחותיה.