הלימוד היומי ט"ו אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י' אדר א' « הקודם | הבא »

השבת בעידן המודרני: השבת והבידור ב'

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

התורה בחכמתה סיווגה במטלותיה בין הפונקציות השונות. יש מצוות שבהן אשה חייבת כמו גבר ואלו רוב רובן של המצוות שבתורה. יש מצוות שרק אחד מבני הזוג חייב לקיימן, או רק הגבר או רק האשה. הידועות שבמצוות האשה הן נידה, חלה והדלקת הנר. גם הגבר חייב בכך כמו אשה, אלא שהאשה מעורבת במצוות אלו יותר מהגבר. ויש מצוות המתקיימות בשותפות כגון נישואין. גם אותן מצוות המתקיימות ע"י אחד מבני הזוג תורמות להעלאת הרוח של המשפחה כולה.

אשה המדליקה נרות שבת מאירה את כל הבית. אשה המפרישה חלה (וה"ה ליתר מצוות הכשרות) דואגת לכל הבית שיהיה כשר. שמירתה את הלכות הטהרה מטהרת את הבית כולו. וכן להיפך מצוות שרק האיש מקיים מעלות גם את רמתה הרוחנית של שותפתו, בהיותה חלק ממנו. גבר החוזר מביכנ"ס או משיעור תורני לביתו, ואשתו טרודה בטיפול בילדים, מביא עמו מאורות התפילה והתורה המקרינים אף הם על אוירת הבית. האשה חשה שיש לה חלק בתפילתו ובתורתו.

 

[מעניין שדוקא בפונקציה הייחודית ביותר של האשה – הלידה – היא אינה מצווה. המשך חכמה (בראשית ט, ז) מסביר זאת משום דרכי נועם. מכיון שלידה כרוכה בסבל וסיכונים התורה לא חייבה אותה פורמאלית במצוה זו. אם כי נישואין משמעותם שותפות גם באחריות להקמת המשפחה ולקיומה. מאידך, גם ללא מצוה מפורשת אשה נורמאלית לא תוותר על אימהותה.]

ACB