הלימוד היומי י"א סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ז אלול « הקודם | הבא »

כלליותה של התשובה (ה)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

בספר אורות התורה מופיעים דברי חיזוק והתעוררות בחדש אלול, המוארים באור הכלליות של העם, העולם והתשובה, וכדאי להביא את הדברים כלשונם, להתחזק ולהתעורר מרוחו הגדולה של הרב זצ"ל:

"רצוני לזרז בזה למזורזים, שכמותכם ירבו בישראל, ולהזכירכם את הדברים היסודיים של אופי ההכנה, אשר אנו צריכים לעסוק בה להשלמתנו האמיתית בצאת השנה, ולהכין את עצמינו לאור ימי הקודש - יום הזיכרון, ימי התשובה בכלל ויום הקדוש יום הכיפורים, וימי השמחה - חג הסוכות, ושמחת תורה הבא עלינו לטובה בעה"י.

יסוד כל טוב בעדינו ובעד כל ישראל, ובעד כל העולם כולו, שהננו כמו כן תאבים להאירם באור ה', הוא החפץ הנכון שנקבע בנפשנו לקדושה ולעילוי

שאיפת בהירות השכל והגברת הופעתו עלינו, שאיפת יושר הלב, שכל חמדת המידות הטובות קשורות בו,

שאיפת טהרת החיים' וטהרת המעשים הדיבורים וכיו"ב כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים. ומהיכן אנחנו שואבים את כל אלה - הלא מתוך אוצר החיים האמיתיים של התורה הקדושה, מעיין חיינו וחיי כל העולמים. 
כל ענין שבתורה, בכל מרחביה שמתקשרים אנו בו ביותר דביקות, ביותר בהירות, כל הלכה הנקנית בקרבינו ביותר ברור על ידי שקידתנו, כל סוגיה שמתבררת לנו ביותר טעם וביותר הארה על ידי עמלנו הנפשי, כל מחשבה שבתורת ההלכה וההגדה, המוסר והיראה, שמתישבת יותר בנפשינו, הרי אנו נבנים על ידה ובונים על ידה את הכלל כולו, ואת כל היקום. והננו מתקרבים בזה להשלמתנו האמיתית לתכלית החיים, לרצון האמת של חי-העולמים ברוך הוא, החפץ להנחילנו את אור החיים, בכל חסנם ואמיתם."