הלימוד היומי ג' סיוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ד תשרי « הקודם | הבא »

סוכת שלום – אחדות ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

(מתוך מועדי הראי'ה, דברים שבעל פה מהרב קוק זצ"ל)

"ופרוש עלינו סוכת שלומך" – מצינו בסוכה שנשנו בה הלכות מיוחדות שהן מכשירות אותה, לא רק כשאיננה בשלמותה, אלא גם כשחסרים בה חלקים גדולים – "שתיים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח", "דופן עקומה עד ארבע", "לובד") ועוד.

והוא הדין מידת השלום, השלום הוא כל כך יקר וכל כך חיוני, שגם אם לא ניתן להשיגו בשלימותו, ראוי להשתדל להשיגו גם בצורה חלקית, גם בצורה מקוטעת, ובלבד שיהיה שלום בין איש לאשתו, ובין יחיד לצבור וכו'.

"גדול השלום", ואנו מבקשים ומתפללים על השלום, גם אם יהיה רק בבחינת סוכה, שרק ההלכות המיוחדות למכשירות אותה.

חג שמח לכל בית ישראל