הלימוד היומי כ"ה אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ג אלול « הקודם | הבא »

כלליותה של התשובה (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

אחד מאפיוני הגאולה היא השאיפה לאחדות. שהרי בסופו של דבר, תכלית הגאולה היא להופעת האחדות האלוהית – והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

אחד מביטויי האחדות הוא המעבר מהפרטים לכללים. הפרטים הם הופעות רבות, והכלל הוא השורש שלהם. תהליך זה התחיל באופן ברור כתהליך אוניברסלי. ההתפתחות המדעית מאופיינת במציאת החוקים הכלליים המסבירים את התופעות הפרטיות. ובתורה אחד הביטויים לכך הוא  חיפוש המשמעות הרוחנית, אי ההסתפקות בפרטי המעשה, אלא הרצון לחשוף את הערך הכללי הרוחני שעומד מאחורי הפרטים.

הרב קוק זצ"ל הרבה לעסוק בערך של הכללים ובחשיפת הכללים בסוגיות השונות, ובעצם עיסוק זה הוא רואה מפתח לתשובה (אוה"ת ד,י): "החוצפא דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקור עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, היתה התשובה ותיקון העולם, הבא אתה ועל ידה, מופיעה ויוצאה אל הפועל ... ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כח בכשרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל עניני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה, על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת פריה".