הלימוד היומי ט"ז אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ב אלול « הקודם | הבא »

התשובה וכוחות החיים (ג) – שיבת האדם אל עצמו

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

דברים שכתב הרב ישראלי זצ"ל:

התשובה אין מטרתה שבירת האדם, אלא מטרתה בניתו מחדש,  אין מטרתה הוצאתו מן העולם, אלא החזרתו אל העולם. החטא הוא הוצאה מן העולם, באשר הוא הורס ההרמוניה, באשר כל מושג "שלך - שלי", ואפילו "שלי - שלי", הוא הרס היסודות הגנוזים בעולם. ומכיוון שזה הרס וניגוד, הרי בהכרח תהיה שיבה ממנו. וכשהמצב חוזר לנורמליות, הרי פירושו חזרה אל העולם. ההרמוניה שנהרסה חוזרת ומתעצבת מחדש, נוצרת מחדש, חוזרת לאיתנותה הקודמת.

האדם בתשובתו חוזר אל העולם, אין התשובה מצב של ריחוק מהעולם, הסתגרות בתוך ד' אמות, מצב בו מתעניין האדם רק בשלמותו שלו. אדרבה - האדם הופך לראות את עצמו כחלק של אותו עולם ממנו ברח בתקופת החטא. התשובה מחזירה את האדם אל העולם, מחזירה אותו בראש ובראשונה אל עצמו ואל עצמיותו: "התשובה הראשית שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוהים" (אורות התשובה טו, י) - טעות היא לחשוב כאילו החזרה הראשית היא לאלוהים, אח"כ באות חזרות אחרות.

החזרה של האדם לנורמליות היא בראש ובראשונה חזרה אל עצמו, תנאי ראשוני שעל ידו הוא חוזר אל האלוהים, "אל נשמת כל הנשמות" (שם). "ודבר זה נוהג בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה, שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה" (שם). כשהאדם שוכח את עצמו, כשאיננו מכיר את המאוויים הפנימיים האמתיים שלו, כשהוא משלה את עצמו בדמיונות שווא, כשהוא מקנה לעצמו שאיפות לא נכונות, כשהוא רואה את עצמו בעולם אחר שאינו עולמו הפנימי, הרי זה מוליד את החטא. והחזרה באה על ידי הכרת עצמו,  הכרת דחיפותיו הפנימיות, הכרת מאוויו הפנימיים, הכרת תכונתו הפנימית - זהו בראש ובראשונה!

ACB