הלימוד היומי כ"ה אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ב אב « הקודם | הבא »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (א) (על פי "מתוך התורה הגואלת" של הרב אביהו שוורץ שליט"א).

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מהו תכליתו של עם ישראל בעולם? אומר הנביא  "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" (ישעיהו מא, כא). איך מספרים את תהילתו בעולם?  על ידי ההכרה בה' יתברך ובהשגחתו וההלל אליו. גם ובעיקר על ידי חיים, שכל כולם חיי אמונה וקדושה, שמקדשים את שמו בעולם. "נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום".

הקב"ה לא מצפה זאת מאיתנו כבני אנוש קרוצי חומר, אלא מכח זה ש"בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". מכוח הברית האלוהית עם האבות ועם ישראל, יציאת מצרים באותות ומופתים ומעמד הר סיני – בכל אלו יצר אותנו הקב"ה – "עם זו יצרתי לי" ועם הטבע האלוהי שלנו – "תהילתי יספרו".

יציאת מצרים ומעמד הר סיני היו אירועים חד פעמיים, שהטביעו את חותמם לנצח. ההמשך להם הוא בהשראת השכינה בבית המקדש – כדברי הפסוק (שמות כט, מו) "ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני ה' אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם, אני ה' אלוהיהם". זהו החידוש הגדול של עם ישראל – ש"יושב בסתר עליון" שוכן בתוכם. זהו היסוד הנצחי של עם ישראל – "שכינה" – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". בתוך כלל ישראל, בתוך האומה הישראלית.

"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה"