הלימוד היומי כ"א תמוז ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: י"א ניסן « הקודם | הבא »

יסודות הגאולה בליל הסדר

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר נווה דקלים באשדוד

ליל הסדר הוא לילה, כשמו כן הוא, לילה המסודר להפליא. ולכן נשאלת השאלה, מדוע המצה קודמת למרור, הרי המרור הוא זכר לעבדות, שגם לה היה תפקיד ביצירתו של עם ישראל. ואם כן היה ראוי שיקדם למצה שהיא זכר ליציאה ממצרים.

מבאר הרב קוק זצ"ל: תכלית יציאת מצרים היא קבלת התורה והכניסה לארץ ישראל. על לוחות הברית נאמר ''אל תקרי 'חרות על הלוחות' אלא חירות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה''.

לאדם העומד מהצד נראים הדברים הפוכים: הרי העיסוק בתורה ובמצוות כובל ומשעבד, האדם החי מבפנים מרגיש את הוויתור וההתגברות הנדרשים, הלזה חירות יקרא?

אם כן, מה היא החירות? מגדיר הרב קוק "החירות האמתית היא להתפתח ע"פ הטבע הפנימי בלא עירוב יסודות זרים המעיקים. ואצל עם ישראל הטבע הפנימי הוא הטבע האלהי, אשר הופיע עליהם בליל יציאת מצרים. זהו מצד טבע הנפש, אבל ישנם גם כן סיגים שנדבקו בנו, והם אינם נותנים לטבע הטהור הישראלי לצאת אל הפועל. על כן מצדם הננו צריכים לקבל גם כן את העבדות הנעימה, עבודת עבד לד' אלהי ישראל [...] שעל ידו יוכל האדם באהבה לסבול גם כן מה שהוא נגד רצונו ונטייתו, שהוא יסוד המרור, לקבל באהבה את מרירת החיים, כשיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית. ע"כ יבוא המרור אחר המצה."