הלימוד היומי י"ח תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"א אלול « הקודם | הבא »

התשובה וכוחות החיים (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

כפי שראינו, התשובה באה לתקן את האדם כולו, כולל כוחות גופו ונפשו.

הכח היסודי והפנימי של האדם הוא כח הרצון, הוא הכח המניע את האדם למעלות ופסגות חייו. הרב קוק מזהה שהרבה פעמים התשובה, מצד מה שהיא מובילה את האדם לסור מהרע, הרי אותו רע היה חלק מחייו וחלק מרצונו, ולכן כח הרצון נחלש בתהליך התשובה. "יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו" (אוה"ת ט,ז), "כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטיה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב, ועוז החיים הטהורים מתחדש גם הוא" (אוה"ת ט,י).

אם כן, יש כאן חסרון מובנה בעצם תהליך התשובה, "נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שמתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאמנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכח החי והבריא שבו" (אוה"ת ט,י).

מחדש הרב שראיה כוללת של חגי חדש תשרי היא המשלימה את תהליך התשובה. חג הסוכות, חג שמחתנו, הוא בא להחזיר לאדם את עוז החיים שמחתם ושכלול הרצון. "שבים, על כן, ימים של שמחת קודש, של חדות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה".