הלימוד היומי כ"ב טבת ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט' אייר « הקודם | הבא »

הקודש והחול שבגאולה (א)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים "באשדוד

המורכבות של תהליך הגאולה טמונה בדברי חז"ל שניבאו ואמרו שאם לא זכו הגאולה תהיה בבחינת האמור בפסוק "עני ורוכב על חמור". ובזוה"ק נאמר "טב מלגאו ולבושא דיליה ביש, דא איהו עני ורוכב על חמור". כלומר, אופי הגאולה הוא כאופי החמור שלמעשה הוא חיה טמאה, אולם יש בו קדושה פנימית, שבאה לידי ביטוי בכך שצריך לעשות פדיון פטר חמור, כפי שצריך לעשות פדיון בכור.

וכך מתגלה מהלך הגאולה מול עינינו. כלפי חוץ, המהלך הציוני הוא במעטה כפירה וחילוניות – 'ביש מלבר'. הרב קוק מרבה לברר סוגיה זו, מה שורש הפער בין החיצוניות שרואים כלפי חוץ, ובין הפנימיות הקדושה, וכיצד צריך להתייחס אליהם:

"ההבדלה בין קודש לחול מקבילה להבדלה שבין אור לחושך. למרות ההבדלה שביניהם ישנם יחסים הדדיים בין האור והחושך והם משלימים זה את זהו ורק בצירופם הם ממלאים תפקידם בשלמות. הוא הדין בין קודש וחול ... אנו צריכים גם לחול וגם לקודש, שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם, וביחד עם זה להבין שהחול והקדוש משמשים זה את זה, כשם שאי אפשר לימין בלי העזרה והשימוש של השמאל.

אמנם בצורה אידיאלית אנו קשורים למחשבה הרוממה שהקודש הוא הכל והחול הוא רק לבוש והסתר, שגם בו מסתתר אור הקודש. אבל זהו בחביון עוז, בצורה הפנימית, אולם בנגלה יש גם קודש וגם חול. ועל כן עלינו לטפל בשני המובנים ולהבדיל ביניהם, ומתוך ההבדל לראות את האיחוד והחיבור שביניהם." (מאמרי הראיה, קודש וחול בתחיית ישראל).