הלימוד היומי כ"ג אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ט"ו חשוון « הקודם | הבא »

מי הוא משיח בן יוסף (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

למדנו על שורשו הרוחני של משיח בן יוסף. מהשורש לגילוי הארצי.

משיח בן יוסף, הוא דמות, צדיק הדור. וכך נאמר בספר קול התור: "מב״י התחתון הוא אחד בכל דור בחינת צדיק יסוד עולם, הזוכה לפי מעשיו ולפי שרש נשמתו לעשות לישועת ישראל, פעולות ישועה והרמת קרן התורה מתוך מסירות נפש ...". צדיק זה הוא ה'צינור', הוא מזכה את עם ישראל, שהקב"ה יאיר עלינו, וינהיג אותנו, בהנהגת הגאולה והישועה.

נשים לב ל'תנאי המבחן' של דמות מיוחדת זו. ראשית כל, מעשיו מזכים אותו, שהרי זהו תכונתו של יוסף, ומשיח בן יוסף, המעשיות התחתונה, שבאה לידי ביטוי בפסוק על יוסף: "כל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו". שנית. תוכן עשייתו הוא ישועת ישראל, שזהו עניינו של המשיח להושיע את ישראל. שלישית, שורש נשמתו מזכה אותו להיות אותו צדיק. רביעית – מסירות נפש. מסירות נפש, עניינה מיצוי הכוחות והאמונה בפעולה לישועה, מסירות הנפש מזכה להופעת המדרגה העליונה של הגאולה.

מסתבר, שאנחנו הפשוטים לא נדע מי הם הצדיקים של דורותינו. אולם אם מותר לעשות את הדברים לממשיים. דמותו המופלאה של הרב חנן פורת זצ"ל, שפעל בכל המישורים לגאולתן של ישראל, בעוצמות גדולות ובמסירות נפש, מסתבר שזו היתה הופעה משמעותית של מימוש תכונותיו של 'משיח בן יוסף'.