הלימוד היומי י"א תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ח' סיוון « הקודם | הבא »

אין תורה כתורת ארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

מושג זה טבעו חז"ל על הפסוק בבראשית שנאמר בהקשר של הנהרות שיוצאים מגן עדן: "שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב: וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם" ודרשו חז"ל במדרש: "וזהב הארץ ההיא טוב" – "אין תורה כתורת ארץ ישראל". מדרש חז"ל נוסף אומר "באר מים חיים – זו תורה של ארץ ישראל".

הרב קוק זצ"ל עסק רבות במשמעותה של  "תורת ארץ ישראל", וכך הוא כותב ביסוד הזיקה אליה בדורותינו: "בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל, וביותר אנו צריכים לזה בדורנו. דור הנבילה והתחיה. בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. בשבילו אנו צריכים סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את האמת והבהירות שיש באוצרנו הא\להי, בדעותיה והגיונותיה של תורת אמת, ואת היפה והנשגב הנעם וההוד שיש במצותיה המעשיות. ובתיאור הליכות החיים כולם שעל פיה ובתוכה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים גם יחד – לזה צריכים אנחנו לטעום ולהטעים טעמה של תורה מעומקה ויסודה, וזה לא אפשר לחוש, להשיג ולהרגיש כי אם בארץ ישראל".

למדנו שהתורה המיוחדת לדורות הגאולה בארץ ישראל היא "תורת ארץ ישראל".