הלימוד היומי כ"ד אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ח' אדר א' « הקודם | הבא »

השבת בעידן המודרני: פתרונות טכנולוגיים לשבת

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

מי שרוצה להיות נבל ברשות התורה יכול אולי למצוא פתרון פורמאלי שיאפשר לו הפעלה של מכשירי בידור מודרניים בשבת. הטלויזיה, למשל, תוכל לדעתו לפעול באופן אוטומטי, כשהאולפנים משדרים תוכניות מוכנות וממוכנות מאליהן, ובבית מפעיל שעון השבת את המקלט ומפסיק אותו בבוא הזמן.

 

בעתיד הקרוב תיכנס לשימוש רחב מכונית שניתן יהיה להפעילה בשבתות: היא תונע ע"י מנוע חשמלי המופעל ע"י "שעון שבת", ולמי שגר מחוץ לעיר היא תוכל אולי גם לרחף בגובה של עשרה טפחים מעל הקרקע, כדי לאפשר יציאה מחוץ לתחום. שפת הים אף היא תוכשר לרחצה ע"י שובר גלים גבוה, ובגד-ים העשוי מפלסטיק ימנע את בעיית הסחיטה והכיבוס. כל אלו לא "פתרון" לשמירת השבת יש בהם, אלא פתח לחורבנה ולהחנקת אווירתה הקדושה.

 

כאמור, לא רק מצות "שמור" קיימת בשבת, שפירושה שמירת הלכותיה, כללותיה ופרטותיה, אלא אף מצות "זכור" נאמרה עמה בנשימה אחת, שמשמעותה שמירת אווירתה המיוחדת של השבת ורוחה. הקפדה על ה"שמור" בלבד מייבשת את השבת מכל לחלוחיתה, מוציאה את רוחה ומותירה אותה כגוף ללא נשמה יתירה. ועל כגון דא המליץ הרמב"ן את מליצתו הידועה: "הרי זה נבל ברשות התורה".

 

מכאן נובעת גישתם של הפוסקים ביחס לשימוש במכשירים חשמליים בשבת. יש דיונים על היסודות ההלכתיים של החשמל, אם איסורו רק במקרה של הבערה, או שיש בו גם בניין או תיקון כלי, או מוליד. אלו ואלו מודים שאיסור זה – אבי אבות מלאכה הוא. כי אילו היינו מתירים את הפעלתם של מכשירים חשמליים בשבת, אפילו בדרך אוטומטית, היתה זו הופכת כחול לכל דבר. מכונת הכביסה מכבסת, מכונת הכלים שוטפת, המערבל החשמלי מקציף ובוחש ועוד כהנה וכהנה. וכבר עמד הרמב"ן (שמות לה, ג) על כך שמכלל ל"ט מלאכות שבת יצאה מלאכת הבערה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". כי האש משמשת יותר מכל להנאת הגוף, לחימום, לבישול ולרחצה. ומשום כך הדגישה התורה מלאכה זו במיוחד, ללמדך שלא לשם הנאת הגוף ניתנה השבת אלא לשם עליית הרוח.

 

כל הפעלת כלי שיש בה בכדי להסיח את דעתנו מפעילותנו הרוחנית לפעילות ארצית – אף אם תופעל אוטומטית מערב שבת – יש בה משום חילול שבת ויצירת חלל בנשמתנו. ר' משה פיינשטיין סבר לאסור את האוטומציה החשמלית כדין אמירה לנוכרי (אג"מ או"ח ח"ד סי' ס). אמנם לא נהגו כמותו, כי השימוש באוטומציה מוגבל כרגע לדברים הכרחיים ובודדים. אם יפרץ חלילה הסכר ואווירת השבת תחולל יסכימו כל הפוסקים לפסיקתו של הגרמ"פ.