הלימוד היומי י"ד אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ז' סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

 ימים אלו שאחרי חג מתן תורתנו, עדיין קשורים אליו ומוארים מאורו. ימים אלו הם ימי תשלומים להקרבת קרבנות הראיה והחגיגה שמוטלות על כל אחד ואחד מישראל. זאת גם הסיבה שאיננו אומרים תחנון בששת הימים שלאחר החג.

מקובלנו מספרי החסידות והקבלה, שבכל שנה ושנה ישנה קבלת תורה רוחנית בחג מתן תורה. איננו מציינים את האירוע ההיסטורי של מעמד הר סיני ועשרת הדיברות בלבד, אלא שנת תורה חדשה מתחילה, והארה חדשה של תורה יורדת לעם ישראל. זאת המשמעות העמוקה של הנאמר בתפילה "חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו".

הארה זו בוודאי מותאמת לדור ולתקופה. אינה דומה התורה שניתנה מידי שנה בימי בית ראשון (תקופת הנבואה), לתורה שניתנה בימי בית שני (תקופת התפתחות התורה שבעל פה), ולתורה שניתנה בגלות, ולתורה הניתנת בדורות גאולתנו בחזרתנו לארץ ישראל.

בהקשר זה, ניזכר בדברי הרב קוק זצ"ל ביחס לסוגיית התשובה: "ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתה של תורת אמת כי כל זמן מאיר בתכונתו...". ומסוגיית התשובה נלמד על כל הופעת התורה, שהיא צריכה להיות קשורה, מותאמת ומאירה את הדור והתקופה, לפי ענייני הגאולה.

תורה זו באופן כללי היא המכונה בפי חז"ל "תורת ארץ ישראל". וככל שהגאולה מתקדמת, כך גם תורת ארץ ישראל אמורה להתקדם, ואותה אנחנו מקבלים כל שנה ושנה בדורות אלו. ובה נעסוק בעהי"ת בימים הקרובים.

ACB