הלימוד היומי י"ג אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ה' כסלו « הקודם | הבא »

"והארץ אזכור" - זכותה של ארץ ישראל מגינה בעת צרה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

לאחר הצלתו ממאסרו, כותב בעל התניא למחותנו ר' לוי יצחק מברדיטשוב, את הדברים הבאים:

"ומי אנכי שפל אנשים כמוני שהביאני ה' עד הלום, שנתגדל ונתקדש שם שמים על ידי וכו', אך מאת ה' היתה זאת לגלגל זכות על ידינו בזכות הארץ הקדושה ויושביה".

לומד מכאן בעל 'אם הבנים שמחה' "שזכות ארץ ישראל ויושביה מצילה בעת צרה". ומדייק זאת מפסוק מפורש בתורה: "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ זכור". הסדר הוא הפוך- מיעקב אבינו לאברהם אבינו. רש"י מבאר שאם יעקב ויצחק לא כדאיים כדאי הוא אברהם אבינו. ומוסיף, שאם גם האבות לא כדאיים הרי שזכות הארץ כדאית. *"שזכות ארץ ישראל עומדת מעל לכל הזכויות שיש לנו, וגדולה אפילו מזכות אבות, ואף אם הם לא יועילו לנו, היא תגן עלינו לחלצינו ממיצר בכל עת שאנו נתונים בצרה, ר"ל".

אשרינו שאנחנו זוכים לחיות בארץ, נתחזק בזיקתנו ואחיזתנו בה.

ACB