הלימוד היומי כ"ג טבת ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: ד' אדר א' « הקודם | הבא »

התערבות האדם במעשה בראשית: חזיר'

מתוך הספר 'הלכה בימינו' | הרב יעקב אריאל

תוך כדי כתיבת מאמר זה (תמוז תשנ"ה), התפרסם ניסוי שנערך על ידי המדענים לייצר חזירים על ידי הנדסה גנטית, באופן כזה שרקמותיהם תהיינה זהות לרקמות האדם. לבבותיהם של חזירים אלו מיועדים להשתלה בבני אדם. כבר רבותינו (תענית כ"א ע"ב) עמדו על הדמיון שבין מעיו של החזיר למעיו של האדם. ובציבור הרחב כבר מהדהדת השאלה: האם מותר להשתיל לב חזיר במקום ליבו של אדם? עצם המחשבה שלב האדם יהיה לב חזיר מעוררת חלחלה בלב היהודי.

 

צריכים לדון בנושא זה עפ"י שיקול הלכתי רציונאלי ולא לפי תחושות בטן. המושג "לב" בתנ"ך הוא בעל משמעות מושאלת, רחבה יותר מאשר אותו אבר המשמש כמשאבת דם בגופו של האדם. מכיון שהחיים תלויים בלב, כינו בשם "לב" את כל מערכת החיים האנושית, ובעיקר את חיי התבונה וההכרה, שהם מהותו של האדם באשר הוא אדם. "חכם לב" – נקרא אדם חכם בשל חכמתו. ואין הכוונה לאבר המסויים השואב את הדם ומזרים אותו לכל האיברים. אבר זה אינו נושא שום תכונות רוחניות. הוא בסך הכל משאבה, שעליה להיות תקינה ובריאה כדי שהאדם יוכל להיות באמת חכם לב כראוי. ולכן מותר להשתיל לב חזיר בבני אדם.

 

עם זאת היה מומלץ שחזירים אלו יגודלו בעיקר בחו"ל ולא בארץ (על פי ב"ק פב ע"ב).