הלימוד היומי ט"ו תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: א' סיוון « הקודם | הבא »

כאיש אחד בלב אחד

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

על יום זה, ר"ח סיון נאמר בתורה: "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני: ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט) חז"ל אומרים שביום זה, הקב"ה לא דיבר עמם כדי להניח להם מעמל הדרך. ומפרש הרב קוק, שהטעם הוא כדי שיהיו בשיא כוחם כאשר ייפגשו עם האידיאל האלוהי, השליחות הלאומית והקדושה שהקב"ה עומד להציב לפניהם שהיא – לשמוע בקול ה', לשמור את בריתו ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

ביום זה עם ישראל זכה להיות באחדותו המלאה, כדרשת חז"ל הידועה,  "ויחן שם ישראל נגד ההר" כאיש אחד בלב אחד. אחדות שהיא הגילוי של המהות הנשמתית של עם ישראל, אחדות ששורשה באחדות האלוהית – "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". בלעדיה לא היינו זוכים ל"אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". ובדורותינו, דורות גאולה, שחזרנו להיות עם בארצו, עם ה' בארץ ה', אותה אחדות הולכת ומופיעה, והיא תובעת מאתנו את הופעתה, וככל שנזכה להופעתה כך בע"ה נזכה עוד ועוד להופעת תורת הגאולה, תורת ארץ ישראל, עד תורתו של משיח.