הלכה יומית: כ"ג סיוון « הקודם | הבא »

קשירת חוטי ציצית שנקרעו

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

 

שאלה: האם מותר לקשור חוט שנקרע?

 

תשובה: חוטי ציצית שנקרעו מותר לקושרם בחזרה, כל עוד לא נפסלה הציצית כשהם נקרעו. כמו כן, אם לאחר מכן ייקרעו חוטים נוספים, הקשר נחשב לחיבור מועיל. אבל אם הציצית נפסלה בקריעת החוטים, אין מועיל לקשור אותם בחזרה, משום "תעשה ולא מן העשוי" (שולחן ערוך או"ח י"ב סק"ז).