הלכה יומית: כ"ב אלול « הקודם | הבא »

הוציאו ספר תורה לא גלול

מתוך 'השם רועי' | הרב אוריאל ספז

שאלה: אם הוציאו ספר תורה שאינו גלול לקריאת היום, האם להשתמש בו ולגלול למקום הנכון למרות 'טרחא דציבורא', או שיש להחזירו ולקחת את המכוון למקום המתאים?

 

תשובה: ישנם שני ערכים בהלכה, אחד של 'טרחא דציבורא' והשני החשש מפני 'פגמו של ספר התורה'. שני הערכים מופיעים באותו סימן בשולחן ערוך (או"ח קמד), לעניין פגם של ספר תורה: "אין קורין לאדם אחד בשני ספרי תורה, משום פגמו (פירוש שנראה כפוגם ומטיל דופי בראשון) של ראשון..." לעניין 'טורח ציבור': "אין גוללין ס"ת בציבור, מפני כבוד הציבור, ואם אין להם אלא ס"ת אחד, והם צריכים לקרות בשני ענינים, גוללין, וידחה כבוד הציבור."

 

בשו"ת "אגרות משה" (או"ח ב', עמ' רכ"א), הביא בשם סידור יעב"ץ שתי דעות בזה, והסברות הן האם לחשוש לכבודו של הספר הזה ולהשתמש בו כדי שלא יאמרו שהוא פגום, או להוציא ספר אחר ולחשוש לכבוד הציבור שייפגע מההמתנה בזמן הגלילה.

 

והאגרות משה מסכם: "דעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד, ואם הקהל אינם מקפידים על כבודם וטרחתם, ודאי אין להחזיר". הרב מרדכי אליהו בשם הרב החיד"א, פוסק לקרוא בספר שהוציא כבר, למרות שיצטרכו לגלול והציבור ישתקו בעת הגלילה (דרך התורה פרק ג' עמ' 25).