הלכה יומית: ו' שבט « הקודם | הבא »

הלכות ערלה ונטע רבעי - נטע רבעי ד'

מתוך הלכות הארץ - ערלה

יב. יש לברך על חילול נטע רבעי רק כאשר הפירות הם וודאי רבעי, כגון עץ פרי שניטע חשוף שורש. אך אם קנה מן המשתלה שתיל הנמצא בגוש אדמה, והוא מונח על משטח מנתק, לא יברך על החילול, שכן יש ספק לגבי מניין השנים של עץ שגדל בעציץ.

יג. פירות רבעי פטורים מתרומות ומעשרות.

יד. אם הפירות חייבים ברבעי רק מספק (כמו בסעי' יא) – יש להפריש תרומות ומעשרות וגם לחלל את הרבעי ללא ברכה.

טו. יש מטעים שבהם חלק מן העצים הם כבר בשנתם החמישית ואילך ופירותיהם חולין, וחלק מן העצים הם בשנתם הרביעית (כגון עצי מילואים), ופירותיהם נטע רבעי. במקרה זה אסור לקטוף את כל הפירות כאחד ולערבם, שכן 'אין מבטלים איסור לכתחילה', ובכך מבטלים מצוות פדיון נטע רבעי.