הלכה יומית: ה' אדר א' « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - תרומות ומעשרות ממיץ ומנבטים

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. מי שרוצה לסחוט פירות לשם עשיית מיץ, כגון מיץ תפוזים, מיץ רימונים וכדו', עליו להפריש תרומות ומעשרות לפני הסחיטה.

 

ב. אם שכח ולא הפריש מן הפירות, ואין כבר פירות טבל שמהם יכול להפריש – יפריש מן המיץ.

 

ג. לגבי ענבים, אם נועדו להכנת מיץ ענבים או יין – יש להפריש לאחר סיום הכנת המיץ והיין (ראה עוד לקמן).

 

ד. נבטים פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות, ויש אומרים שחייבים, והרוצה להחמיר כדעתם, יפריש בלא ברכה.