הלכה יומית: א' כסלו « הקודם | הבא »

הלכות ערלה ונטע רבעי - פירות של נוכרים

הלכות הארץ - ערלה

א. גוי שיש לו מטע – פירותיו אסורים באיסור ערלה בשלוש השנים הראשונות.

 

ב. מי שקונה בשוק פירות של גוי, ואינו יודע אם הם אסורים באיסור ערלה – הפירות מותרים, כי 'כל דפריש מרובא פריש'. אך אם קונים ממטע הגוי או מקרבתו, ואין ידוע אם הפירות אסורים באיסור ערלה (כגון שיש במטע עצים קטנים ועצים גדולים) – אסור לאכול אותם, כי נחשב הדבר בתור קבוע, 'וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי' גם בגוי; וראה להלן פרק ז.