תספורת לנשים

שאלה

מדוע לא חל על הנשים איסור להסתפר בימים אלו ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כל תספורת שהיא לצורך הותרה, אבל תספורת לנוי לא הותרה גם אצל נשים.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 12:36:31 AM