שמיעת קול אשה ושירי חול המדברים באהבה

שאלה

האם מותר לשמוע קול אישה והאם יש בעיה בשמיעת שירים חילונים המדברים על האהבה

תשובה

שמיעת קול שירה של אשה בצורה ישירה אסורה, ודרך רדיו וכד' יש מתירים.

שירי חול שתוכנם אינו צנוע אסור ושירי חול שיש להם תוכן חיובי מותר.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ט אב תשע"ה 11:18