קורבן שלמים והעונש על פיגול

שאלה

שלום, הייתי רוצה לדעת מדוע בספר ויקרא בפרק י"ט נאמר שקורבן שלמים הוא קורבן נדבה- "לרצנכם תזבחהו" אך אם אכל את הקורבן כאשר כבר היה פיגול עונשו הוא מוות, והרי יכול היה לא להקריב את הקורבן בכלל ובכך לא היה מקבל את עונש המוות? מדוע העונש כל-כך חמור והרי רצה רק לקיים מצווה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אדם שהביא מתנה למלך, המלך קיבל את המתנה בשמחה והתנאה בה. לאחר מכן בה נותן המתנה וזרקה ושברה, כעת עונשו כפוגע בדבר של המלך ולא תועיל הטענה הייתי יכול שלא לתת למלך, אלא משעה שנתן למלך זה רכוש המלך. ועל כן השלמים משעה שהוקדשו אדם שיפגל בהם הוא פוגע במתנת המלך.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 2:40:24 AM