על יין לבן ויין מגתו

שאלה

בקשר למאמר בענין יצור יין - https://www.toraland.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F/ אני מבין שתסיסת היינות האדומים הם קצרים יחסית האם זה נכון שלפי זה היינות שלנו נחשבים יין מגיתו כיון שלא תססו 40 יום או שיש לנו תהליך שונה מזמן חז"ל שהוא שקול לתסיסת 40 יום? תשובה אחרת? ישר כח

תשובה

שלום רב, 

א. ראשית בוודאי התכוונת ליין לבן שבדרך כלל התסיסה שלו קצרה יותר.

ב. יין מגתו הוא יין בתחילת תהליך התסיסה כשלושה ימים הראשונים כמבואר בטור ושולחן ערוך או"ח סי' תקנב סעי' ב וזה מפני שאין הוא משמח את הלב. בדרך כלל ביין לבן מפסיקים את התסיסה על פי החלטת הייננים ועכ"פ זה לאחר כמה ימים ובזמן שלדעתם טעם היין הוא אופטימלי וגם תסיסתו מספקת. לכן אין הוא נחשב יין מגתו.

ג. הנושא של ארבעים יום מוזכר בהקשר ליין ישן שיש בו עדיפות לקידוש ובפרט אם הוא יין אדום כמבואר בשלחן ערוך או"ח סי' ערב סעי' ב, ד.

יואל פרידמן 

הרב יואל פרידמן | י"ב אב תשע"ט 10:39