נצר בעץ רימון

שאלה

נשאלתי על נצרים שיוצאים מן השורש בעץ הרימון. אחרי לימוד ראיתי שהרב ישראלי מיקל כל עוד שזה צומח באופן טבעי אך יש שחולקים.
מה ההוראה של המכון במקרים כאלו ,והאם כאן מצרפים את דעת המשנה-למלך וסיעתו?
אשמח להרחבה בנושא סבוך זה.

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אין להקל בכך.

הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |