נעליים בבית הכנסת ובתפילה

שאלה

בס"ד

יש מסורת ארוכה בישראל שלא להיות עם נעליים במקומות הקדושים
כמו בבית המקדש שהיה אסור להיכנס עם נעליים
"ויאמר: ´אל תקרב הלום; של נעליך מעל רגליך - כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא´"
ה´ אומר למשה להוריד את הנעליים כי המקום שהוא עומד עליו קדוש

אז מאיפה המנהג הזה של נעליים זה מכובד במקום קדוש
הרי לפי הרבה מקומות בתורה וב-נ"ך לא שזה לא מכובד נעליים
במקום קדוש אלא ממש אסור להיות עם נעליים
במקום קדוש כלומר נעליים הם ההפך מהמכובד...מה יכול להיות ההסבר
לכך ששמים נעליים בבית והנסת ובזמן תפילה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

איסור נעילת נעלים הוא רק במקום שיש השראת שכינה בפועל, כגון: במעשה הסנה, בהתגלות המלאך ליהושע. אלו מקומות שיש התגלות של השכינה לאדם. בבית כנסת אין התגלות, אמנם הוא מקום קדוש אבל זה לא התגלות ממשית, ועל כן אין לחלוץ שם נעליים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 12:15:19 PM