נסיעות לחו´´ל

שאלה

אני יודעת שיש רבנים שאינם מסכימים לנסיעות לחו"ל. אבל אני רוצה לדעת בבירור : אני כל החיים הורגלתי לנסוע רבות - אז הייתי גרה בצרפת והייתי נוסעת המון גם לשם העבודה שלי לכל מיני מקומות וגם לשם תיירות, לראות את פלאי תבל שה´ ברא - מאז שעליתי לארץ אני נוסעת פחות לחו"ל אבל אני נוסעת. בעלי הראשון היה חרדי והיה מסכים לבוא איתי. היום, לאחר גיקרושין התחתנתי שוב עם אברך. הוא בן 67 ואני בת 63. הוא אינו מתנגד שאני אסע אך הוא אינו רוצה לבוא איתי. ואני שואלת האם כל כך חמור לנסוע ? תודה רבה...

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


אין ראוי לנסוע לחו"ל אלא לדברים שחז"ל התירו, נישואין, תלמוד תורה פרנסה, וכמו כן התירו לראות בני משפחה. הלכה זו נפסקה ברמב"ם ובשו"ע, ועל כן אין ראוי לנסוע אלא לצרכים הנ"ל. ורבים מגדולי ישראל התהדרו בכך שלא יצאו מהארץ כלל.
עייני במאמרי http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/emunat/24/02403.htm

ברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 4:09:18 AM