משיח

שאלה

בס"ד

רציתי לדעת האם ניתן לומר על המשיח שהוא קדמון לכל דבר?
האם הוא קדוש יותר מהאדם הראשון?
והשאלה הנוספת... ידוע שכל המצוות רובן הגיעו אלינו במעמד הר סיני
שהבורא ניגלה אלינו עם משה ריבנו... וקיבלנו את התורה. ( איסורים , מצוות , חוקים ). על איזה מצוות אדם הראשוi נצטווה לפני החטא?
האם היה לו איסור עריות? ( נידה, משכב זכר, ) או שזה נכנס רק אחרי החטא?

האם איסורי העריות שייכים גם למשיח?

תשובה


שלום וברכת ד´

המשיח איננו קדמון, הוא יהיה ילוד אשה מבית דוד. יש בטויים על אורו של משיח וכוחו הרוחני, אבל לא המשיח עצמו.
המצוות חלות רק ממעמד הר סיני, אדם הראשון היו לו שבע מצוות בני נח, ובתוכם גם עריות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 12:45:07 AM