מקור

שאלה

בס"ד
שלום רב !
מעניין אותי מהיכן לקוח ועל מה נאמר המשפט-
´ישועת ה´ כהרף עין´

תודה ובשורות טובות בע"הי !

תשובה

ס"ד

שלום וברכת ד´

הביטוי מבוסס על דברי מכילתא (בשלח) על דברי משרע"ה "התיצבו וראו את ישועת ד´" אמרו לו אימתי אמר להם היום אמרו לו אין אנו יכולים לחכות מיד התפלל משרע"ה ונענו, ומכאן שישועת ד´ כהרף עין. הביטוי כביטוי מופיע בדרשות מהר"י אבן שועיב באחרון של פסח. בדורנו ידוע שהגאון הצדיק הרב אריה לוין זצ"ל היה מרבה להשתמש בו.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 7:28:19 PM