לא תתורו

שאלה

שלום מה זה אנוס לפי התורה, ראיתי אדם עם כיפה מעשן בשבת והוא אמר לי שהוא אנוס, עוד שאלה חשבתי שלא תתורו מתייחס לנשים מסתבר שאפילו מראות רגילים לא טוב להסתכל בנסיעה כהבזקים האם באמת אם אני נוסע נגיד בכביש 5 ומסתכל בנוף או שבדרך לצפון יש טבע יפה וזה עושה לי טוב האם אני מזיק לעיניים? תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אונס היינו שאחרים אנסו אותו לעשות דבר מסויים, אבל אדם שאנס את עצמו לעשות איננו אנוס.
על רייאת נוף אין איסור לא תתרו, רק המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה שייך אצלו עונש על שבוטל מדברי תורה, אבל הנהנה מראיית טבע ומראות נוף אין בו לא תתורו. איסור לא תתורו שייך בעבודה זרה וזנות כמבואר ספר המצוות לא תעשה מז.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 12:23:21 AM