כללי

שאלה

שלום הרב,
יש לי מכשיר ipod touch שעליו יש תונות של תיקון קוראים,סידור, משניות וכו´.
רציתי לדעת אם מותר לי לשים אותו על הרצפה או לשבת על כסא שהוא מונח עליו.
תודה,אביהו לוין.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הלכתית אין שם כתב אלא סימונים חשמליים שאינם כתיבה. נחלקו האחרונים בשאלת מחיקת השם בסרטי רשם קול, וכאן במחשב יש פחות כתיבה ממה שהיה ברשם קול. על כן נראה שאין כאן מקום לאיסור הלכתי. אבל מאידך יש בדיני קדושת השם גם מקום להרגשת הלב, ולכאורה אין להכניס לשרותים דבר של תפילה, הלכתית המכשיר משמש גם כטלפון, ולכן אין כאן איסור של דבר המיוחד לתפילה, אבל אדם שמחזיק בתפילה ומתפלל מתוך המכשיר הנ"ל כיצד הוא מכניס אותו לשרותים וכדו´, נראה שיש בכך זלזול. אולם לעניין הנחה על כסא כיוון שאין כאן בזיון גדול, נראה שיש מקום להקל.

כתיבה וחתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון


הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 10:09:31 AM