חורבן בית המקדש

שאלה

בס"ד

לכבוד כבוד הרבנים שלום רב,
שאלתי ובקשתי אם אפשר לרשום את התאריכים והמועדים של חורבן בית המקדש הראשון והשני: תחילת המצור, הבקעת החומה, שריפת בית המקדש.
וכמה זמן נשמך המצור על ירושלים בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני?

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

המצור הראשון י´ טבת.
המצור השני לא ידוע.
הובקעה העיר בראשונה ט תמוז
הובקעה העיר בשניה יז תמוז.
יש אומרים ששני הפעמים היה ביז תמוז.
חרבן הבית היה בשניהם ט´ באב. ועיקר השריפה הייתה בי´ בו.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/8/2013 4:41:26 PM