זרעו כלה ואין זרעו כלה

שאלה

איך מגדירים שצמח שזרעו כלה וצמח שאין זרעו כלה? מה ההבדל במציאות בין שתי הגדרות הלכתיות אלו? ומה דין הגידולים של הזרעים משני הסוגים?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה

עיין בפיה"מ לרמב"ם נדרים פ"ז מ"ה, תרומות פ"ט מ"ו שהסביר שרוב הדברים הנזרעים נפסדים (כגון : חיטה, שעורה וכדו'). אבל בצל ושום הזרע עצמו גדל ומתרחב, מכיוון שזורעים זרע בלבד ולא פקעת. 

על ההשלכות של שאלה זו, האם הגדל הוא עצם הדבר או שהגדל זה דבר אחר מהנזרע, יש לכך משמעויות בדיני נדרים, תרומות ומעשרות, פאה ועוד הלכות רבות. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | א' שבט תשע"ח 11:29