זווג

שאלה

האם זווגו של אדם שנקבע לו אינו ניתן לשינוי או שאדם יכול לשנות את הזווג שנקבע לו על ידי תפילה וכו´? הרי כתוב ש 40 יום קודם יצירת הוולד בת קול... האם הדבר קבוע מראש?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

למרות שהוא כתוב, תפילה יכולה לשנות הכל, ובייחוד שיוצאת מעומק הלב, הרי שהמתפלל משתנה ואיננו כמי שהיה קודם התפילה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 2:39:51 AM