הצלת חיי אדם בשעת אסון

שאלה

לפי היהדות, את מי מצילים קודם בשעת אסון? (ילדים, נשים, גברים)

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


יש הרבה פרטים בשאלה, על כן אפנה אותך למקומות שסוגיא זו דנה ותחפש את המקרה שאתה רוצה, עיין הוריות יג ע"א במשנה, יו"ד רנב סעיף ח בשו"ע וברמ"א. יו"ד סי´ רנא ש"ק ס"ק יא. יש שם דברים שהאשה קודמת (האכלה, בית השבי ועוד) ויש דברים שהאיש קודם. לגבי ילדים בספרות התשובות יש לכך התייחסות אבל באופן כללי יש להקדים גדול לקטן, אבל אם יש עוד מודדים אזי הדינים משתנים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 2:53:10 AM