הלכות החיה פרד

שאלה

צהרים טובים.
רציתי לדעת מה ההלכות לגבי פרד?
מותר לרכב עליו? מותר לשים עליו משא?
ואם אפשר הכוונה איפה אפשר למצוא ההלכות לגביו כי לא מצאתי בשולחן ערוך.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הנוצר מכלאים מותר בהנאה.

רמב"ם הלכות כלאים פ"ט ה"ג, שם דיני כלאים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/7/2013 9:52:06 AM