הוכחה

שאלה

האם מותר להוכיח  אם שמשמיצה את האב שנפטר?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


אם אפשר להוכיח בצנעה ובכבוד, כאשר יש סיכוי שהדברים יתקבלו, רק אז אפשר להוכיח. אבל אם ידוע שהדברים לא יתקבלו אין להוכיח. אבל אפשר לבקש מאדם אחר (שאינו מחוייב בכבוד אב ואם) שהוא ידבר עם האם.


חנוכה שמח
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 12/30/2012 10:07:13 PM