דניאל ע´´ה

שאלה

בס"ד

לכבוד כבוד הרבנים שלום,

שאלתי על שנאמר בבלי מסכת יומא עז א
"אם יהיו כל חכמי או"ה בכף מאזנים ודניאל איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם "

מה הכוונה שדניאל לא היה מכריע את כל חכמי האומות או שזה שאלה שהתשובה עליה ידועה שאכן הוא היה מכריע את כל חכמי האומות?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

זאת שאלה שהיא ברורה, דהיינו ברור שהוא מכריע את כולם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון יהודה הלוי עמיחי | 2/9/2013 7:19:40 PM