ברכת עלי הקקטוס

שאלה

ברשותי עץ שאפשר לאכול את עליו, פרחיו, ופרותיו, (מורינגה אוליפרה) מה מברכים על העלים והפרחים? האם הם חייבים בערלה כמו הפירות?
כנ"ל לגבי הקקטוס "נפוליטוס" שאוכלים רק את עליו.

תשובה

העץ הזה, שכל חלקיו נאכלים (שורש, עלים, פרחים, תרמילים וזרעים, כמו העץ לפני חטא האדמה), נראה שדינו כצלף (סי' רב סעי' ו), שהעיקר הם התרמילים לפני ייבוש ועליהם יש לברך פרי העץ. על העלים יש לברך פרי האדמה מכיוון שאינם עיקר העץ למרות שאינם צריכים בישול. גם על השרשים יש לברך פרי האדמה.

הפרחים צריכים בישול ולדעת השו"ע (רב סעי' ג) צריך לברך שהכל, ויש פוסקים שגם על העלים יש לברך אדמה, לכן נראה שעל הפרחים יברכו שהכל ואם ברך אדמה יצא ידי חובה.

לגבי ערלה, אין בעץ זה דין ערלה, לא בפירותיו ולא בעליו כיוון שהוא עץ רפואי ולא מאכל (אלא לבודדים), כמו כן התברר שהזרעים שלו מניבים תוך שנה, ועל כן אין בעץ זה דין ערלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |